Tagarchief: idee

Email-marketing en een fijne toepassing

Ten behoeve van een project voor Ouders & Onderwijs Twente bedacht ik het samenvoegen van (technische) principes van email-marketing aan ideële doelstellingen. Wellicht is dat al gebruik. Ik was het nog niet eerder tegengekomen.

Kern van het idee:
Principes van email-marketing (managen van grote groepen emailadressen, indelen op basis van antwoorden/kenmerken, opvolgmails, automails, etc) koppelen aan de behoefte om met grote groepen eindgebruikers van gedachten te kunnen wisselen.

In het geval van Ouders & Onderwijs Twente is daarnaast nog gekozen voor de koppeling aan een forum, waarbij ouders met elkaar van gedachten kunnen wisselen, maar waarbij ook direct vragen gesteld kunnen worden.

Vanuit de database zijn ook zeer gericht mensen te werven voor bijeenkomsten, gericht op een bepaald thema. Door het op deze manier slim aan te pakken loop je niet het risico ‘leeg te lopen’ op het bijhouden van je mailbox. Dat kan je beter laten doen.

Verdere toepassing:
Andere groepen gebruikers: bijvoorbeeld klanten van een zorg-welzijnsinstelling.Ook daarbij kan je een profiel laten aanmaken, maar dat profiel ook laten aanmaken op grond van de antwoorden.

Info bij Mark Weghorst.

Over Mark Weghorst

Mark Weghorst, 1971, vader van twee kinderen en echtgenoot.

Ik ben breed gespecialiseerd. Of een specialistische generalist. Ik ben adviseur, changemaker, vragensteller.

Mijn ervaring deed ik op in de zorg- en welzijnssector. Hier heb ik ruime ervaring opgedaan met het begeleiden van individuen en groepen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ook met coördinatie, management en projecten.

Een andere ervaringsstroom is de onderwijssector. Ik ben al jaren actief aan de randen van het onderwijs, als ouder, als bestuurder, als projectleider en nu als adviseur bij Ouders & Onderwijs. Mijn hoofdbaan is adviseur/changemaker bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Al mijn werk gebeurt altijd met of voor mensen: het geeft mij veel voldoening om met mensen te werken die graag verandering willen brengen in hun persoonlijke situatie. Ik ben op mijn best als de intentie tot veranderen bij anderen aanwezig is. Daarbij ben ik altijd gericht op leren, liefst op een zo informeel mogelijke manier. Ik zoek daarin altijd naar de heilige graal.

Manier van werken

Mijn stijl van werken wordt gekenmerkt door een directe, enthousiasmerende en doortastende manier van werken. Ik weet complexe problemen goed te
normaliseren en te simplificeren. Daardoor wordt het probleem begrijpelijker en makkelijker hanteerbaar.

Mijn werk is zeer methodisch. Er gebeurt nooit iets zomaar. Ik werk echter niet met een vaste methode. Vraag me waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe en ik kan het je uitleggen. Ook hierin ben ik dus veelzijdig. Ik word geïnspireerd door verschillende dingen en ik doe graag veel dingen tegelijk.

Mail: mark@markweghorst.com
Tel: 0 6 2 5 3 9 0 1 1 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar spreken we af als we elkaar kwijt zijn?

(column voor het personeelsbulletin van RevalidatieCentrum het Roessingh, verschenen juni 2011)

In tijden van crisis, terugval en bezuiniging rollen de ideeën over elkaar heen. Er zijn ideeën van mensen die het toch al voor het zeggen hadden en soms komen er nieuwe ideeën. Al die ideeën moeten leiden tot een nieuwe orde in de chaos van vandaag.

De ideeën van de mensen die het toch al voor het zeggen hadden, hebben als belangrijkste kenmerk dat ze oude structuren intact houden. Daar heeft het in ieder geval alle schijn van. Het management-mantra: “we moeten de schouders eronder zetten” gaat meestal over andermans schouders. Meedenken en meepraten wordt getolereerd, zolang ideeën maar passen binnen de oude structuren.

In de huidige tijd zijn er mogelijkheden die gebruikt kunnen worden terwijl er geen controle is van de mensen die het toch al voor het zeggen hadden. Daarmee verandert er iets aan de structuur van de macht. Kennis was al voor iedereen bereikbaar geworden door internet. Door ook de verspreiding van ideeën via internet ontstaat een beweging die zich niet laat controleren.

Het is een aardig spel: de ideeën van de mensen die het toch al voor het zeggen hadden tegen de ideeën van een nieuwe orde: de mensen die het zich niet laten zeggen. Beiden zijn nodig om tot een nieuwe orde in de chaos van vandaag te komen. Waar het uit komt? Wie het weet mag het zeggen.

Laten we in ieder geval afspreken waar we naar toe gaan als we elkaar kwijt zijn.

Zelfstandige professionals en de zorg

Waarom, vraag ik mij af, hecht een grote, starre zorgorganisatie nog aan eigen zorgpersoneel. Zorgpersoneel wordt schaars, is door de starheid in de eigen organisatie niet effectief te plannen en om ze tevreden te houden zul je zelfs toe moeten staan dat ze vele uren niet-productief aan de slag zijn in projectjes, vergaderingen, organisatiezaken, etc.

Bestaande grote zorgorganisaties willen dat omdat ze niet beter weten. Ze zijn nu eenmaal gewend aan bezit van het werkkapitaal. Overigens is de afgelopen jaren de afdeling p&o steeds meer verworden tot beleidsafdeling, die zich verantwoordelijk voelt voor het verminderen van de aanspraken van het personeel op werkgeversverplichtingen (vaste contracten, studiebudgetten, sociale plannen, loopbaantrajecten, etc). De een wil bezit, de ander wil minder plichten.

Handig is het allemaal niet. Personeel in eigen dienst is namelijk gewend om de hand op te houden en zich te laten sturen. Eigen initiatief is immers geen pre in dit soort organisaties.

Zelfstandige professionals echter hebben een direct eigen belang bij een optimale inplanning met verdienende uren (patiënten). Daarnaast hebben ze ook nog eens belang bij een optimale samenwerking met andere zorgprofessionals, om optimaal te kunnen werken. De afdeling planning kan daar in ondersteunen net zoals de andere ondersteunende afdelingen. De zelfstandige professional mag immers best gebruik maken van de ruimtes in de grote zorgorganisatie. Die ruimte is er genoeg.

Gevolg: grotere flexibiliteit, daadkrachtig handelen, verantwoordelijkheid op de plek waar die het meest effectief is: dicht bij de patiënt, bij de zorgprofessional. In je eigen organisatie heb je uiteindelijk alleen professionals nodig die interdisciplinaire behandelingen kunnen managen (praktische planning, afstemingsmomenten patiënt-zorgprofessional, financiën). Misschien ook een baan voor een zelfstandige zorgprofessional?

Free your WIFI

Voor Het Nieuwe Werken is ICT van groot belang. Een meewerkende ICT-afdeling is een belangrijke voorwaarde voor invoering en implementatie van Het Nieuwe Werken. Voordat het zover is kan iedere ICT-afdeling in elk revalidatiecentrum al een eerste stap zetten.

Zet het draadloze netwerk open. Sluit het niet af. Gebruik desnoods een algemeen wachtwoord dat vrij verkrijgbaar is.

Een open WIFI maakt het wachten tussen twee afspraken aantrekkelijker. Het wordt mogelijk voor klanten, maar ook voor medewerkers om op elke willekeurige plek in de organisatie met een laptop, iPad, smartphone te werken. Alleen te werken, of samen te werken. Dat kan morgen al beginnen.

En wanneer je meteen de tweede stap ook wilt zetten kun je alle medewerkers echt vrije toegang tot internet geven. Zonder beperkingen. Vertel alleen wel dat je het internetverkeer bekijkt. Just in case…