Prachtfilm over het vmbo

(leestijd: 2 minuten)

Verschenen op Ouders & Onderwijs

Het vmbo is volop in ontwikkeling. In de afgelopen jaren heeft een verandering plaatsgevonden. Leerlingen krijgen meer dan voorheen de kans om op een praktijkgerichte manier hun talenten te ontdekken. De 33 oude profielen zijn vervangen door 10 brede hoofdprofielen. Vmbo-scholen hebben de mogelijkheid om daarin nog indidivueel maatwerk te bieden.

Stages

Stages zijn belangrijk in het vmbo. Leerlingen moeten de mogelijkheid hebben om beroepsgericht mee te kijken bij professionals om zo hun talenten te ontdekken. Op veel plekken in het land vinden regionale stage-evenementen plaats (vmbo-on-stage), waar het beroepenveld zich kan presenteren, leerlingen stages kunnen vinden en waar ter plekke afspraken gemaakt kunnen worden

Film “Nee heb je”

Onlangs werd een film gepresenteerd waarin de transformatie van het vmbo goed in beeld wordt gebracht. In een aantal individuele portretten laten leerlingen zien wat er voor nodig is om stage te vinden en hoe het op die stage gaat. Op die manier zijn ze in staat om bewuster kuezes te maken voor een vervolgopleiding.

Vertoning

De vmbo-film is beschikbaar voor vertoning in uw eigen regio. Als u een vertoning wilt organiseren (bijoorbeeld als ouderraad van een (vmbo)school of als regionaal ouderinitiatief) dan kunt u contact met ons zoeken. Ouders & Onderwijs heeft mogelijkheden om u hierbij van dienst te zijn. Meer informatie is ook te vinden op de site van “Nee heb je”.

Het kan een mooie manier zijn om in de eigen regio te werken aan goede en positieve informatie over het vmbo. Zeker wanneer dit in samenwerking met de lokale vmbo-scholen gebeurt.

Print Friendly, PDF & Email