Kinderen uitgehongerd en verwaarloosd in de les

(leestijd: 2 minuten)

Verschenen op Ouders & Onderwijs

RTL deed onderzoek naar de staat van kinderen. Het is begin mei 2015. RTL heeft 5000 scholen gevraagd of ze vinden dat kinderen weleens zonder ontbijt op school komen, of anderszins verwaarloosd de school binnen wandelen. 250 scholen reageerden op het onderzoek en samen gaven zij over 1600 kinderen aan dat deze kinderen weleens verwaarloosd worden. Schokkende cijfers. In hetzelfde bericht staat ook dat scholen maar 3 procent van de meldingen bij het meldpunt kindermishandeling bij scholen vandaan komen. Kennelijk vinden scholen het lastig om daarin hun professionele rol te spelen en maken ze hun rol als vindplaats vooral waar in anonieme onderzoeken. Er zijn zelfs scholen die voorzien in primaire levensbehoeften voor kinderen. Ook schokkend.

Zorg-reflex
Het is een tekenende manier van onderzoek doen en doet denken aan de onderzoeksuitkomst dat 80 procent van de mensen vindt dat ze bovengemiddeld intelligent zijn. Het is namelijk een onderzoek zonder consequenties voor de onderzochten. De 250 scholen die gekozen hebben om de vragen in dit onderzoek te beantwoorden kunnen vrijelijk iets zeggen over… over… over… een ander. Namelijk de kinderen en hun ouders waar ze hun bestaan aan danken. Als je wijst naar een ander wijzen er drie vingers naar jezelf. Het onderzoek zegt veel over de scholen, het open communicatieklimaat op scholen en de wijze waarop scholen in staat zijn om een gemeenschap met ouders en kinderen te creëren. Vooral als daar een sterke behoefte toe is bij één van die partijen. Er is een op zichzelf te bewonderen zorg-reflex bij scholen: in voorkomende gevallen wordt de pleister geplakt, de boterham gesmeerd, de broek versteld. Het is de vraag of met die zorg-reflex het probleem opgelost of in stand gehouden wordt. Een echte open dialoog tussen ouders, leerlingen, school kan hierbij van dienst zijn; ook als dat moeilijke gesprekken oplevert. Vlakbij elke school is inmiddels een wijkteam actief die daarin behulpzaam kan zijn.

Veiligheid
Alleen in veiligheid kun je leren. Veiligheid ontstaat volgens Maslow pas als er aan de basisbehoeften is voldaan. Bed, bad en brood. Binnen een school moeten alle deelnemers aan het concept Onderwijs erop kunnen vertrouwen dat er op een verantwoordelijke manier met die veiligheid omgegaan wordt. Daar mag je elkaar ook aan houden.

Onderzoek bij ouders
RTL zou ook onderzoek kunnen doen bij ouders. Kernvraag: hebt u weleens het idee dat uw kinderen op school, op educatief gebied, ernstig tekort komen? De uitslag van ook dit onderzoek laat zich raden. Natuurlijk vinden ouders dat. Waarschijnlijk wel over 1600 scholen. En waarschijnlijk lossen ze het stiekem, zonder overleg met school op. Ook schokkend, maar net zo getrouw als het RTL-onderzoek uit de inleiding.

Verbinding
Zolang we met elkaar (ouders/leerlingen, onderwijs, maatschappij) een patroon in stand houden waarbij we toestaan dat de één naar de ander mag wijzen zijn we nog ver weg van welke oplossing dan ook. Die ontstaat pas als we verbinding met elkaar zoeken, onze verantwoordelijkheid willen nemen en met elkaar voor de veiligheid van (al) onze kinderen gaan zorgen.

Als RTL mij vraagt om scholen te beoordelen zal ik  niet meewerken.

Print Friendly, PDF & Email