Doorstroomrecht VMBO een goede zaak

(leestijd: 2 minuten)

Verschenen op Ouders & Onderwijs

In mijn woonwijk was in een straat het wegdek er slecht aan toe. Auto’s reden schade en fietsers kwamen ten val. De gemeente werd om maatregelen gevraagd. Dat deed de gemeente. Ze plaatsten een bord: “Pas op! Slecht Wegdek” en dit bord heeft er anderhalf jaar gestaan.

Doorstroomrecht

Sander Dekker brengt tot uitvoering wat de Kamer al vroeg: regel het recht om automatisch door te stromen van het VMBO naar de Havo. Vanuit het belang van de leerling is het van belang dat iedere leerling drempelvrij kan stapelen. Tot nu toe was dat niet vanzelfsprekend. Om van het VMBO naar de Havo te kunnen moest in veel gevallen aan extra eisen worden voldaan. Met een wettelijk doorstroomrecht vervallen die eisen.

Extra eisen

Voor VMBO-ers geldt dat veel scholen gebruik maken van de aanwijzingen die door hun eigen sectororganisatie (de VO-raad) zijn opgesteld. De VO-raad stelt dat een gemiddeld examencijfer van een 6,8 nodig is om kans te maken op een Havo-diploma. Daarnaast mag de Havo ook iets over de motivatie van kinderen zeggen dat een drempel kan opwerpen. Die aanwijzingen hoeven scholen niet op te volgen, maar in veel gevallen gebeurt dit wel. Door die extra eisen te schrappen wordt het voor leerlingen en hun ouders duidelijker wat er nodig is en wat hun diploma waard is.

Toch nog eisen?

Dekker heeft aangegeven na te denken over een verplicht te stellen extra vak op het VMBO. Dit lijkt toch weer op een extra drempel en het zou het voor VMBO-leerlingen lastiger maken om die keuze te maken. Een extra vak kun je immers niet drie weken voor je examen toevoegen. Het is dan ook de vraag of deze extra eis wenselijk is.

Beter lijkt het om de overgang van VMBO naar Havo extra te begeleiden. Kennelijk is de aansluiting niet gemakkelijk en totdat die aansluiting wel als vanzelf soepeler verloopt zou het redelijker zijn leerlingen extra ondersteuning te bieden, dan deze leerlingen extra eisen op te leggen.

Goed wegdek

Met het doorstroomrecht werken de staatsecretaris en de Kamer aan het verbeteren van het wegdek en kan het geplaatste bordje (de handreiking die geen wetgeving is, maar toch wel zo opgevat wordt) eindelijk verwijderd worden. Bovendien stimuleert het de scholen om te zorgen voor het verbeteren van de aansluiting, zodat extra ondersteuning op termijn niet meer nodig zal zijn.

Een goede zaak dus, dat doorstroomrecht voor leerlingen van het VMBO die naar de Havo willen.

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram
WhatsApp