En nou is het afgelopen!

(leestijd: 2 minuten)

Verschenen op oudersonderwijs.nl

En nou is het afgelopen! Nou is het klaar! Ik wil niet meer merken dat scholen wegkomen met de term handelingsverlegenheid zonder zich in te spannen om handelingsbekwaam te worden. Het is een terugkerende ergernis. Ouders die bellen met de mededeling dat de school heeft aangegeven dat ze handelingsverlegen zijn en dat er nu een oplossing elders voor het kind gezocht moet worden. Terwijl handelingsverlegenheid toch vooral een probleem van de school lijkt te zijn. Wat je ook gewoon zou kunnen oplossen. Door handelingsbekwaam te worden bijvoorbeeld.

Handelingsverlegenheid is geen doorverwijzen

Te vaak gaan de termen handelingsverlegen en doorverwijzen hand in hand. Waar ouders van scholen verwachten dat ze hun kinderen helpen om van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam te komen geldt dat kennelijk niet in het omgaan met kinderen. Ouders willen niet dat hun kinderen, mochten ze handelingsverlegen zijn, er mee ophouden. Kinderen zouden nooit leren om hun veters te strikken, te lezen, te rekenen, staartdelingen te maken, etc. Waarom staan we dat scholen dan wel toe? Dat ze ophouden op precies dat moment dat ze kunnen laten zien waarin ze deskundig zijn: namelijk iets leren dat je nog niet kunt?

Ouders doen er goed aan om in geval van de opmerking over handelingsverlegenheid te voorkomen dat het gesprek meteen over doorverwijzen gaat. Vanuit hun eigen ervaring met hun kind weten ze maar al te goed dat je soms wat extra moet zoeken naar aansluiting. Bij sommige kinderen ontbreekt een duidelijke gebruiksaanwijzing. Voor ouders is dat geen probleem: ze zoeken gerust verder, struikelen hier en daar eens, vallen om, staan weer op en boeken soms successen in het omgaan met hun kinderen. Dat heet ouderschap. Ze zullen wel moeten.

Ouders kunnen niet verzaken in hun poging om handelingsbekwaam te worden ten aanzien van hun kinderen. Ze kunnen immers niet doorverwijzen. Ze blijven ouder. Hoe dan ook. Dat zouden professionals dus ook niet moeten doen. En daarom is het nu afgelopen. Afgelopen met het automatisme van afhaken als ze echt nodig zijn. Afgelopen met handelingsverlegenheid zien als ultieme oplossing om het probleem van je af te organiseren.

Print Friendly, PDF & Email