Vauten-veztiefal: fan vauten mag/kan/moet je leerun

Wat is het?
Inspiratie-event voor onderwijsteams of groepen onderwijzers. Gericht op het omgaan met opbrengstgericht en handelingsgericht werken.

Doel na de dag?
In staat zijn “de vaut” als middel in het leerproces te integreren
Zelf kritisch te zijn op het eigen vauten-veztiefal
Reflecterende vragen te hebben voor leerlingen in de klas
Relativeren van opbrengstgericht werken en toepassing daarvan binnen handelingsgericht werken

Foto gevonden op Managementsite.nl 

Wat vraagt het?
Een zekere basisveiligheid in het team. In de opzet wordt de groep meegenomen in een proces. Dat vereist vooral mentale inspanning. Niet iedereen hoeft het eens te zijn met de opzet, de insteek. Weerstand mag. Enige strikte voorwaarde is dat die dag alles in de groep gebeurt, behalve bewezen (;-)) toiletbezoek. Dat commitment is noodzakelijk om te kunnen werken. Het is dan ook niet toegestaan om tijdens de sessies weg te lopen, als gevolg van bijvoorbeeld oplopende emoties.

Hoe?
Het event kent een duidelijke opbouw.
Er is een entree-activiteit, waarbij met name de veiligheid en de werkafspraken helder gemaakt worden.
In het eerste deel staan de eigen vauten centraal. In een vergelijkbare setting als de Anonieme Alcoholisten worden de eigen vauten gepresenteerd. Iedereen komt aan de beurt, niemand slaat over.
In de volgende activiteiten wordt het belang van vauten in het leerproces duidelijk. Dit doen we aan de hand van de leermeestersproeve. Iedereen benoemt zijn of haar belangrijkste leermeester en geeft aan wat het precies was dat deze leermeester tot de belangrijkste maakt.
Een intermezzo-activiteit kan zijn het Andermans-Vauten-Veztifal.
Andere intermezzi: wat is het laatste dat je geleerd hebt en waarom?

Slotactiviteit:
Wat ga je morgen, de volgende schooldag, met je leerlingen doen. Organiseer, op klasnivo:
– Je eigen Vauten-Veztifal.
– Wie de beste vaut maakt wint
– Wie leerde het meest van zijn vauten?

Algemeen?
Het event wordt in principe met twee begeleiders uitgevoerd. Een van de begeleiders is Master in Medierend Leren en zal vanuit die zienswijze zijn inbreng hebben. De andere begeleider heeft zijn wortels in de gedragstherapeutische behandelingen en is een natural inspirator. Samen hebben zij een visie op onderwijs waar leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolbesturen blij van zullen worden. Leren is namelijk leuk, een continu proces en het proces is belangrijker dan het resultaat. Daarnaast zouden leerkrachten wat minder hard mogen werken en zouden schoolbesturen wat meer vertrouwen in de goede afloop mogen hebben. Iedereen iets minder hard aan het werk, maar vooral slimmer.
De achtergrond van dit event is beschreven in “Mark en de dingen“, het weblog van Mark Weghorst.

Kosten?
Voor de kosten van bovenstaand event kan contact opgenomen worden met
Mark Weghorst, 06 25 39 0113. De tijdsduur van het event hangt af van groepsgrootte, ruimte en wensen. Ook dat kan in een gesprek verder verduidelijkt worden.

Print Friendly, PDF & Email