Waar spreken we af als we elkaar kwijt zijn?

(column voor het personeelsbulletin van RevalidatieCentrum het Roessingh, verschenen juni 2011)

In tijden van crisis, terugval en bezuiniging rollen de ideeën over elkaar heen. Er zijn ideeën van mensen die het toch al voor het zeggen hadden en soms komen er nieuwe ideeën. Al die ideeën moeten leiden tot een nieuwe orde in de chaos van vandaag.

De ideeën van de mensen die het toch al voor het zeggen hadden, hebben als belangrijkste kenmerk dat ze oude structuren intact houden. Daar heeft het in ieder geval alle schijn van. Het management-mantra: “we moeten de schouders eronder zetten” gaat meestal over andermans schouders. Meedenken en meepraten wordt getolereerd, zolang ideeën maar passen binnen de oude structuren.

In de huidige tijd zijn er mogelijkheden die gebruikt kunnen worden terwijl er geen controle is van de mensen die het toch al voor het zeggen hadden. Daarmee verandert er iets aan de structuur van de macht. Kennis was al voor iedereen bereikbaar geworden door internet. Door ook de verspreiding van ideeën via internet ontstaat een beweging die zich niet laat controleren.

Het is een aardig spel: de ideeën van de mensen die het toch al voor het zeggen hadden tegen de ideeën van een nieuwe orde: de mensen die het zich niet laten zeggen. Beiden zijn nodig om tot een nieuwe orde in de chaos van vandaag te komen. Waar het uit komt? Wie het weet mag het zeggen.

Laten we in ieder geval afspreken waar we naar toe gaan als we elkaar kwijt zijn.

Print Friendly, PDF & Email