Jeugdgezondheidszorg als arbodienst: fase 2

(leestijd: 2 minuten)

Verschenen op Ouders & Onderwijs

We berichtten eerder over de test die we met behulp van een ouder waren begonnen. Mariska had voor haar zoon de hulp van een jeugdarts ingeroepen en het vervolg kwam deze week.

Fase 2

Mariska meldde haar zeer goede ervaring met het gesprek met de jeugdarts. Deze nam ruim de tijd om alle (medische) gegevens op een rij te zetten en met Mariska samen te kijken naar een goede aanpak voor de komende periode. Zo kwam er een plan uit waar, zo stelde Mariska, zelfs dingen in zaten die ze zelf niet had bedacht.

De jeugdarts hield naast de medische omstandigheden namelijk ook rekening met de taken van haar zoon als (jonge) mantelzorger. Iets dat ze zelf in eerste instantie over het hoofd had gezien. Daarnaast kwamen er ook een aantal praktische “wat-als”-afspraken waarmee haar zoon zelf op school uit de voeten zou kunnen.

De regie voor het communiceren van de afspraken neemt Mariska graag op zich. Hoewel ze inziet dat de opzet helpend kan zijn voor de voortgang van haar zoon heeft ze met de jeugdarts ook vastgesteld dat het wel ambitieus is. Ambitieus, maar zeker ook haalbaar. Ze gaat het zien.

Andere reacties

Er kwamen veel reacties op het vorige bericht. Niet iedere ouder vond het een goed idee dat de jeugdarts zich met zaken rond schooluitval zou gaan bemoeien. De jeugdarts zou niet capabel zijn, de eigen behandelaren of huisartsen zouden het voldoende weten.

Wellicht klopt dat. Het is echter belangrijk dat de vragen weer gesteld worden aan jeugdartsen, zodat de kennis en kunde daar weer in ontwikkeling komt. Hoewel de situatie al lang zo is dat ouders op deze manier van de jeugdarts gebruik kunnen maken is het een beetje in onbruik geraakt. De jeugdarts komt in groep 7 en in de tweede klas nog een keer. Daarmee heb je het wel gehad. En er waren bij de reageerders toch ook veel ouders die niet wisten van deze mogelijkheid.

De preventieve en/of toetsende rol bij medische situaties kan echter zeer welkom zijn voor kinderen. Zoals in het geval van Mariska die er baat bij zal hebben dat er een goed, medisch onderbouwd plan ligt waarover ze gemakkelijk met school in gesprek kan. Voor de school is de extra ondersteuning welkom (ze kunnen immers niet alles zelf) en in preventieve zin kan het zittenblijven, stagnerende leerloopbanen en erger helpen voorkomen.

Mariska heeft door de rol die ze speelt inmiddels ook een ambassadeursfunctie en heeft verschillende ouders al uitgelegd over de mogelijkheden die ze zelf heeft ervaren. Op verschillende plekken in het land zijn er momenteel ouders die de hulp van de jeugdgezondheidszorg in zijn gaan roepen.

Campagne in Twente

Om de bekendheid van deze mogelijkheid extra onder de aandacht te brengen zijn we in gesprek gegaan met de GGD-Twente. Zij kennen al een praktijk waarin ze nauw samenwerken met de scholen en ze zien het als een uitdaging om hun mogelijkheden ook extra onder de aandacht te brengen bij ouders.

We hadden inmiddels een eerste overleg over de aanpak en spraken gezamenlijk de wens uit dat iedere Twentse ouder van een schoolgaand kind voor de komende kerstdagen in ieder geval gehoord moet hebben van deze mogelijkheid. De eerste stappen zijn gezet. De wil, de wens en de ambitie is er!

Print Friendly, PDF & Email