Jeugdgezondheidszorg als arbodienst voorschoolgaande kinderen

(leestijd: 3 minuten)

Verschenen op Ouders & Onderwijs

Eén van de gedenkwaardige gesprekken met ouders in de afgelopen periode leverde een prachtige testcase op. Waar we al een tijd bezig zijn met het ‘pluggen’ van de jeugdarts en de jeugdgezondheidszorg als een soort bedrijfsarts voor schoolkinderen bleek een moeder (Mariska) met precies hetzelfde idee rond te lopen. Sterker nog: voor haar jongste kind had ze net op dat moment een grote behoefte aan het meedenken en het monitoren van zijn herstelperiode door een jeugdarts.

De test

Mariska zou op eigen initiatief contact gaan leggen met de jeugdarts om te vragen om zijn opinie in de situatie van haar zoon. Haar zoon: geen stoornissen, houdt van school, ijverig, geen schoolconflicten, maar ook een medische status: langerdurend ziek en onder behandeling bij een kinderarts met een goede prognose. Regelmatig te moe om de dag rond te krijgen en een sterk wisselende belastbaarheid die ook op korte termijn nog niet weer op orde is. Een aantal goede afspraken, ondersteund door de kundige visie van een jeugdarts moet het voor haar zoon mogelijk kunnen maken om zijn school gewoon te vervolgen. Slimme keuzes in zijn rooster, iets eerder naar huis, thuiswerk aan projecten.

Fase 1

Deze week meldde Mariska de voortgang van haar test: ze belde voor een schoolvakantie en aan de telefoon werd ze hartelijk te woord gestaan. Een terugbelverzoek door een jeugdarts werd ingepland. Ze werd teruggebeld door verpleegkundige 1 die stelde dat het toch echt aan een arts was om hier in mee te denken. Een dag later volgde verpleegkundige 2 die stelde dat dit niet iets was voor de jeugdarts, maar iets tussen ouders en school.

De uitleg van Mariska dat het juist tussen school en ouders soms lastig is om over dit soort medische zaken goede afspraken te maken en dat ze graag een jeugdarts als een soort bedrijfsarts voor haar zoon zou willen zien maakte de verpleegkundige enthousiast. Ze vond het een interessante gedachte en opnieuw werd een afspraak voor de jeugdarts gepland.

Door de vakantie bleek het ingewikkeld om teruggebeld te worden door de goede persoon. Inmiddels leek de behandeling van haar zoon goed aan te slaan, al betekende dit nog niet dat het probleem daarmee al verholpen was. Inmiddels wilde school graag in gesprek over het rapport. Mariska voegde hier de zorgplicht van school maar vast als agendapunt aan toe en gaf aan dat ze de jeugdarts had gevraagd om mee te denken in een goed plan om de schoolloopbaan te volgen.

De leerkracht was verbaasd en bereidwillig, maar de intern begeleider was not amused en vroeg zich af “waarom dit nu weer nodig was”. Mariska heeft het ook haar netjes uitgelegd, maar trof vooral weerstand en tegenwerking.

Het wachten is nu nog op het contact van de jeugdarts. Wordt vervolgd…

Bedrijfsarts voor schoolgaande kinderen

Het idee is simpel:

Zorg dat kinderen die te maken hebben met schooluitval door ziekte in voorkomende gevallen terecht kunnen bij de jeugdgezondheidszorg. Daar kunnen ze geholpen worden met re-integratie, kunnen aangepaste plannen gemaakt worden en kan een medische inschatting van de situatie gemaakt worden. De inzet van de jeugdgezondheidzorg kan door school, maar ook door ouders gebeuren.

Dat kan nu al, in elke gemeente in Nederland. Overal is de jeugdgezondheidszorg te vinden en kan ook op deze manier ingezet worden. Dat is alleen nog lang niet voor iedereen bekend. Vanuit Ouders & Onderwijs gaan we hier samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid breed bekendheid aan geven. Problemen met schooluitval en thuiszitten beginnen altijd met problemen in de afstemming en/of verzuim. Ook zittenblijven heeft soms zijn oorzaak in logisch en verklaarbaar verzuim.

Voor werknemers is het vanzelfsprekend dat ze een aangepaste re-integratie krijgen als ze terugkeren na ziekte. Voor schoolgaande kinderen betekent het vaak een opboksen tegen de opgelopen achterstand. Dat is vreemd. De leerkracht hoeft immers ook niet zijn gemiste lessen in te halen. De jeugdgezondheidszorg kan helpen om in deze situatie te bemiddelen voor het kind, tussen school en ouders.

Naast het volgen van deze testcase van Mariska zijn we ook bezig met een plan om in één of meerdere regio’s de mogelijkheid van de jeugdgezondheidszorg onder de aandacht van ouders en scholen te krijgen. We werken hierin samen met mensen van de jeugdgezondheidszorg.

Print Friendly, PDF & Email
Follow by Email
LinkedIn
Share
Instagram
WhatsApp